Monthly Archives: September 2009

Nostalgi i ei gamal trapp…

Ho sat der i den gamle trappa. Det var ikkje berre trappa som var gamal, huset hadde og sett sine beste dagar for ei stund sidan. Det var lydt frå klasseromma og ut i gangen. Ho kunne høyre alt som … Continue reading

Uncategorized

Farvel kjære Bestefar

Så fekk du endeleg kvile. Det hadde du fortjent no. Vi skulle vere budde på det, vi visste nok kass veg det gjekk mot slutten av sommaren. Likevel så vart det tyngre enn eg rekna med. Det er godt at … Continue reading

Uncategorized