Monthly Archives: May 2012

…om streik og omsorg og sånn …

Eg brukar ikkje å gje meg ut på dei store, dagsaktuelle politiske diskusjonar. Det skal eg heller ikkje gjere denne gongen. Men eg har ein del tankar rundt dette med streik i omsorgsektoren, og det er sjølvsagt ikkje heilt objektive … Continue reading

Samfunn og sånn

Eg har vore. Eg er. Eg skal vere.

Eg har vore der. Eg har vore oppe og nede. Høgt og lavt har eg sveva i mi eiga verd av medgang og motgang. Eg har vore tilstades og fråverande. Eg har vore aleine Eg har vore saman med men … Continue reading

mine dikt, Sylja