Monthly Archives: June 2012

Litt om feiring og kvardag -kvar dag…

  Det er ikkje alltid så store feiringane som skal til. Det vart ikkje noko storstilt i år, men så var det då heller ikkje eit såkalla rundt tal. Personleg meiner eg at partal -og ikkje minst primtal bør feirast … Continue reading

eit steg om gangen, Kvardag_eller_liknande, Sylja