Monthly Archives: July 2015

Ei reise på fire månadar og eit heilt liv

Eit heilt år er gått sidan eg sist skreiv her. Eg har kome meg igjennom endå eit år som student, og kjenner at mykje av det eg har lyst til å dele er allereie skrive i det personlege essayet som … Continue reading

Uncategorized