Monthly Archives: February 2016

Lys på morsdagen

Morsdagen er framleis ein dag med litt blanda kjensler. Det har den vore sidan mi mamma døde for snart 30 år sidan. Dette er ein slik merkedag som inneheld litt vemod. Det vil den vel kanskje alltid gjere. Men sjølv … Continue reading

Uncategorized